contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.


Rotterdam
The Netherlands

0681940280

Ferdi Jansen past niet in een hokje, maar houdt zich graag bezig met thema's zoals de Nieuwe Overheid | Publiek Ondernemen | Zelfstandig Publiek Professional (ZPP) | Flexibiliteit | Het Nieuwe Werken (HNW) | Innovatie | Co-creatie | Storytelling | Prezi | Conceptontwikkeling |  Ambassadeursschap | Flexpackerz | Rotterdam | de Wereld

Ferdi_Jansen_1600x500_Bio4_arial.png

Publiek Ondernemer

Ferdi Jansen - Publiek Ondernemer

Past niet in een hokje...

De zaken waar ik goed in ben en blij van wordt, passen niet in een baan en een functietitel. Zo wissel ik innovatief HR-advies af met het maken van creatieve bedrijfspresentaties en het ontwikkelen van een HNW app.

Ik ben hoofdzakelijk actief in de publieke sector, maar leg vaak de verbinding met de private sector. Daarom kan ik het beste worden omschreven als een ondernemer met een groot hart voor de publieke zaak. 

Tijd voor een flexibele overheid

De snelle veranderingen in de maatschappij vergen wendbare overheden die daar op in kunnen spelen. Daarom help ik overheden en haar ambtenaren om kennis en talent optimaal te benutten, door het stimuleren van flexibele inzetbaarheid. Sinds 2012 ben ik bij verschillende overheden door heel Nederland actief als adviseur, projectleider en spreker op HRM-thema's zoals flexibele arbeidsrelaties, vrijwillige mobiliteit en Het Nieuwe Werken (HNW). Medio 2014 heb ik mijn krachten gebundeld met Frans Rewijk en werken wij samen onder de naam Publieke Ondernemers. Wij delen de ambitie om overheden en haar ambtenaren flexibel en ondernemend te maken en bouwen mede daarom aan een landelijk netwerk van Publieke Ondernemers. 

Kijk voor ons aanbod op www.publiekeondernemers.nl 


creatief met prezi

Wilt u een gecompliceerd verhaal, bijvoorbeeld een ingrijpende organisatieverandering, op een simpele en beeldende manier vertellen? Of bent u uitgekeken op die saaie powerpoint presentaties en wilt u opvallen met een dynamische presentatie die blijft hangen. Dan kan ik u helpen uw verhaal te vertellen. Met behulp van de online presentatie-tool Prezi en veel opvallend beeldmateriaal, maak ik bedrijfspresentaties die tot de verbeelding spreken en niet snel worden vergeten. Wilt u liever zelf Prezi's leren maken, dan verzorg ik graag een training of workshop voor u en eventueel uw collega's. Lees verder...

 

Een app voor het nieuwe werken

Begin 2014 heb ik besloten om tijd vrij te maken voor een lang gekoesterde ambitie, namelijk het ontwikkelen van een app ter ondersteuning van Het Nieuwe Werken. Het doel van de app is om flexwerkers te helpen bij het vinden van een tijdelijke werkplek of studieplek en te verbinden met de community van flexwerkers. Het idee voor de app bestaat al sinds 2011 en is sindsdien met input van jonge professionals en studenten uitgewerkt tot een sterk concept. Inmiddels werk ik samen met ervaren app developers hard aan de realisatie van de app en verwachten we uiterlijk medio 2015 de app te kunnen lanceren onder de naam Flexpackerz. Werkt u zelf ook flexibel of heeft uw organisatie Het Nieuwe Werken ingevoerd, kijk dan eens wat Flexpackerz voor u kan betekenen. Lees verder...

 


Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.
— Confucius (551 BC - 479 BC)